Situatie in Burkina Faso blijft verslechteren

De veiligheidssituatie in Burkina Faso is zorgwekkend. Militante islamitische groeperingen laten een spoor van ongekend geweld achter. Het aantal binnenlandse ontheemden blijft stijgen (1,9 miljoen), het aantal gesloten scholen neemt toe (1 miljoen getroffen kinderen), evenals het aantal mensen dat omkomt door gewapend geweld.

Collega Géke Appeldoorn vertelt: “De meeste partners die hulp ontvangen van Stichting Balemans en MIVA kunnen nog wel de stad uit, op bezoek in de dorpen. Uiteraard moeten ze voorzichtiger zijn. Organisaties in het oosten kunnen niet meer de grens over naar Benin, waar veel mensen anders terecht konden voor specialistische zorg. Een groot deel van de organisaties neemt nu ook de zorg over intern ontheemden op zich. Bijvoorbeeld Ocades Kaya, in het gebied waar Pater Balemans werkte.”

Ongeveer 1 op de 10 Burkinese burgers is vanwege de onveiligheid gedwongen uit hun huizen verdreven. Ongeveer 95 procent van de ontheemden is in Burkina Faso gebleven. Maar nu de onveilige situatie zich over het hele land verspreidt, zullen mensen waarschijnlijk vaker vluchten naar buurlanden.

Het geweld heeft 6.134 scholen in Burkina Faso gesloten. Ongeveer 1 op de 4 scholen in het land werkt nu niet. Deze schoolsluitingen hebben gevolgen gehad voor ruim 1 miljoen leerlingen en 31.077 leraren.

Onderwijs is onmisbaar in Burkina Faso

Gelukkig is de school van Hawa in Dédougou nog wel open. In deze moeilijke situatie biedt zij dankzij uw steun onderwijs aan ontheemde kinderen. Hawa is directeur van de basisschool en kan naar verwachting dit jaar 100 tot 150 kinderen onderwijs bieden. Ook krijgen 50 meisjes maandverband, zodat zij tijdens hun menstruatie gewoon naar school kunnen.

“Als leerkracht is het mijn taak om ervoor te zorgen dat alle kinderen, ook die op de vlucht zijn, naar school kunnen. Ik geloof dat ik hiermee bijdraag aan hun toekomst, doordat ze nu de kans krijgen om hun opleiding in goede omstandigheden voort te zetten.”

MIVA steunt meer hulpverleners in West-Afrika

Met uw steun aan het Pater Balemans Fonds biedt u slachtoffers van het geweld in Burkina Faso een kans. Om mensen een betere toekomst te geven, zijn onderwijs en gezondheidszorg essentieel. Daarom helpt ook MIVA in Burkina Faso en andere West-Afrikaanse landen. MIVA ondersteunt lokale hulpverleners met vervoers- en communicatiemiddelen om zorg en onderwijs bereikbaar te maken. Zo ook Zuster Denise uit Benin.

Kinderen met een beperking worden in Benin vaak uit het zicht van de buitenwereld gehouden. Uit schaamte, of omdat men gelooft dat er een vloek op de familie rust. Zuster Denise werkt in de gemeente Sèmè-Podji. Ze bezoekt dagelijks de kinderen met een handicap in de regio, om hen te voorzien van de juiste zorg. Ze regelt verwijzingen naar specialisten en doet er alles aan om de kinderen uit hun isolement te halen. Ze helpt de ouders om in te zien dat zij zelf veel verschil kunnen maken voor hun kind, door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Voorheen bezocht Zuster Denise de kinderen met een taxi of met de auto van de zustergemeenschap. De auto is gammel door de slechte wegen en daardoor niet veilig. Met de motor die ze van MIVA kreeg, bereikt Zuster Denise de kinderen sneller en is ze niet afhankelijk van anderen. Ze kan de kinderen en hun families nu veel beter begeleiden.

Bedankt voor uw steun!

Wij wensen u een fijne kerst en een gezond 2024.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]