Roeping om kinderen te helpen

Hawa is directeur van een basisschool in Dédougou, waar zij lesgeeft aan ontheemde kinderen. In de vorige nieuwsbrief las u over de situatie in dit gebied waar de noodtoestand geldt. Een deel van de kinderen is wees geworden door de crisis. Hawa: “Het voelt als mijn roeping om deze kinderen te helpen door hen onderwijs te geven. Als moeder en leerkracht leidt mijn liefde voor kinderen me in dit werk. Het is geweldig om te zien dat de leefomstandigheden van de kinderen verbeteren en dat ze groeien door het vergroten van hun kennis.”

“Mijn droom voor de toekomst is alle kinderen in Burkina fulltime te laten profiteren van goed onderwijs voor hun eigen ontwikkeling, zodat zij op een dag ook een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land.”

Helpt u leerkrachten als Hawa, zodat zij onderwijs mogelijk kunnen maken in Burkina Faso?

Jaarverslag 2022

De projecten die het Pater Balemans Fonds ondersteunt, konden vorig jaar dankzij uw betrokkenheid doorgaan. De resultaten kunt u lezen in het jaarverslag van MIVA.

MIVA steunt meer projecten in Burkina Faso

Met uw steun aan het Pater Balemans Fonds helpt u de allerarmsten in Burkina Faso een beter bestaan op te bouwen. Om mensen een betere toekomst te geven, zijn onderwijs en gezondheidszorg essentieel. Daarom helpt ook MIVA in Burkina Faso. MIVA ondersteunt lokale hulpverleners met vervoers- en communicatiemiddelen om zorg en educatie bereikbaar te maken. Zo ook Georges.

Ieder kind recht op onderwijs

Georges is schoolhoofd van een basisschool in Burkina Faso. Hij ziet het als zijn bestemming om scholing toegankelijk te maken voor alle kinderen. “Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen met een handicap.” aldus Georges. Op zijn school ziet hij erop toe dat kinderen met een handicap mee kunnen komen in het reguliere onderwijs.

De missie van Georges

Op de school van Georges zitten per klas 1 à 2 kinderen met een handicap. De aard van hun beperking is enorm divers. Zo zijn sommige kinderen doof of blind. Anderen hadden polio met als gevolg verlammingen in armen of benen.

In Burkina Faso is onderwijs voor veel van deze kinderen helaas niet vanzelfsprekend. Georges probeert hier verandering in te brengen. In een tussenklas bereidt Georges hen voor op het reguliere onderwijs.

Schoolbus onmisbaar

Helaas is het voor veel van de kinderen met een handicap lastig of zelfs onmogelijk om zelf naar school te gaan. De wegen in Burkina Faso zijn slecht en de dorpen liggen ver uit elkaar. Veel ouders hebben geen mogelijkheid om hun kinderen naar school te brengen. Georges heeft mede dankzij MIVA een schoolbus kunnen financieren waarmee hij deze leerlingen thuis kan ophalen. De schoolbus wordt ook gebruikt om de kinderen naar de fysiotherapie te brengen.

Steun hulpverleners en maak onderwijs bereikbaar in Burkina Faso.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]