Nieuwsbrief Oktober 2017

In maart 2017 bezochten wij Ocades KAYA. Broeder George nam ons mee naar Centre Père Balemans in Kosimoro. Het centrum is onderdeel van een agrarische school. Door de droogte is het heel lastig om hier gewassen te verbouwen. Maar ook het gebrek aan kennis maakt het niet gemakkelijk. Vandaar het belang van goed onderwijs voor iedereen. Iets waar Ocades een grote en belangrijke rol in heeft.

We spreken Bruno, hij is 25 jaar en loopt een stage van 7 maanden op het Centre Père Balemans. Bruno zorgt vooral voor de kippen en varkens op de proefboederij. Daarnaast verzorgt hij ook de administratie. In het centrum worden trainingen gegeven over het houden van kippen en varkens en over het verbouwen van gewassen.

Het belang van goed onderwijs en de zorg voor de beschikbaarheid van eten is erg belangrijk in een land als Burkina Faso. Het Pater Balemans Fonds (voorheen Stichting Balemans) zal zorg blijven dragen voor dit belangrijke werk zodat jongeren als Bruno een toekomst hebben. Wij vragen u ons hierbij te helpen.

Met vriendelijke groet
Namens Pater Balemans Fonds

Daphne Op den Kamp

[easy-social-share column="yes" columns="1"]