Nieuwsbrief maart 2019

Strijd tegen geweld en onrecht

Sinds enkele decennia is het bisdom Kaya bezig met de strijd tegen geweld en onrecht voor meisjes en vrouwen. Naast onderwijs-, werk en inkomen en landbouwprojecten is dit project een speerpunt voor het bisdom.

Een nieuw opleidingscentrum

Inmiddels zijn er verschillende huizen om kwetsbare meisjes op te vangen. De meisjes die er verblijven zijn vaak verstoten door hun familie, ook wonen er meisjes die gedwongen werden te trouwen of die beschuldigd werden van hekserij.

De meisjes krijgen in het huis eten en onderdak en kunnen er onderwijs volgen. De meeste meisjes leren naast lezen en schrijven ook praktische vaardigheden zoals het weven van stoffen. Het blijkt wel lastig om genoeg hulp te vinden rondom Kaya om deze meisjes verder te ondersteunen. Daarom hebben zij een nieuw initiatief ontwikkeld.

Het bisdom Kaya wil een ​​onthaal- en opleidingscentrum opzetten waarin de meisjes kunnen werken. Enerzijds is dit een leerzame activiteit voor de meisjes anderzijds is dit een manier om inkomen te genereren. De inkomsten uit dit centrum worden gebruikt om de huizen voor kwetsbare meisjes te ondersteunen. Zo wordt dit project meer zelfvoorzienend. Daarnaast zorgt het ervoor dat deze meisjes een beroep leren en kunnen zij makkelijker integreren in de maatschappij.

Doelstellingen

  • verbeteren leefomstandigheden van meisjes en vrouwen
  • inkomen genererende activiteiten ontwikkelen voor deze groep
  • zorgen voor voldoende voedsel en gezondheidszorg voor meisjes en vrouwen
  • faciliteren van de opleiding voor de meisjes

Bouw centrum gestart

De bouw van het centrum is inmiddels gestart. Het is later dan men had verwacht, dit komt o.a. doordat er nog niet voldoende financiële middelen beschikbaar waren. Daarnaast moest men wachten op verschillende administratieve procedures van de overheid. Maar ook omdat de bouwgrond eerder werd gebruikt voor landbouw en de gewassen nog niet geoogst konden worden. Hier moest men dus op wachten. Voor Nederlandse begrippen wellicht vreemd maar in een land waarin voedsel niet vanzelfsprekend is heel goed te begrijpen.

Gelukkig is men nu begonnen met de bouw en kunnen de eerste meisjes volgend jaar in het centrum gaan werken.

OCADES Kaya en het Pater Balemans fonds zijn blij met de steun die uit Nederland komt om dit mooie project te realiseren. Hiervoor hartelijk dank.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]