Nieuwsbrief Maart 2017

Fanka is een dorp gelegen in het oosten van Burkina Faso, op 10 km van de stad Kaya. Omdat het een dorp op het platteland betreft, wordt het vaak vergeten door de overheid die zich vooral bezighoudt met de moderniseringen van de grote steden.

Uitgeput naar school

Door de plaatselijke gewoontes en de verdeling tussen man en vrouw is het halen van water een taak voor de vrouwen en meisjes. Elke dag zijn ze 2 á 4 uur onderweg. Steeds vaker nemen meisjes deze taak op zich. Zij kunnen dan niet naar school.

Zoals Marie Geneviève die in de vierde klas zit. Ze staat heel vroeg op zodat ze eerst haar familie kan voorzien van water. Hiervoor moet ze ruim 3 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde boorput! Ze komt daarna heel moe aan op school en heeft moeite om de lessen te volgen.

Een boorput in het dorp

Tijdens een vergadering onder bewoners kwam het idee ter sprake om een boorput aan te vragen. Deze haalt het water veel dieper uit de grond en waardoor het water veel zuiverder is. Er werd besloten om de aanvraag in te dienen bij OCADES.

Groot was de vreugde van de bewoners toen er op een dag vrachtwagens het dorp binnen reden met grote boorinstallaties. Toen het water uit de grond gutste was het feest in het dorp! De vrouwen gaven uiting aan hun vreugde door schrille kreten, liedjes en dans.

OCADES heeft een boordirectiecomité opgericht. Het directiecomité heeft een rekening geopend bij de bank Credit Union. In de algemene vergadering werd er afgesproken om een kleine bijdrage per persoon te vragen. Dit geld zal gebruikt worden voor het onderhoud van de boorplatform.

Minder zieken door schoon water

In het directiecomité is er ook een vrouwelijke arts, Aminata, zij heeft een raadgevende functie. Zij houdt toezicht dat de hygiënevoorschriften goed worden uitgevoerd en dat alles rond de boorput netjes blijft. Ook is er een dorpsbewoner opgeleid tot vakman, zodat hij de storingen kan oplossen en instaan voor het onderhoud, zodat OCADES dit niet meer hoeft te doen.

Dankzij de boorput zijn de bewoners minder ziek. Eerst dronken ze uit de rivieren en beken, waardoor de kinderen en de ouderen heel vaak leden aan diarree. Water uit de boorput wordt gebruikt voor menselijke consumptie. De dieren krijgen het water in een trog.

Rihanata haalt 4 keer per dag 3 bidons met 20 liter water.
Dit is voor een gezin met 7 personen en een kleine kudde bestaande uit 4 geiten en 3 schapen. Rihanata zorgt voor de naleving van de hygiëne en de netheid rond de boorput. In de buurt is er ook traditionele waterput, maar hiervan is de waterkwaliteit betwistbaar.

Tijdens voorlichting sessies worden de mensen geïnformeerd dat de boorput dankzij stichting Balemans, tot stand is gekomen. Veel bewoners hebben Pater Balemans nog gekend, dit is voor hen dan ook indrukwekkend. Ook herinneren ze zich nog het bezoek van de delegatie van Stichting Balemans in februari 2016.

De inwoners van Fanka zijn erg blij met de boorput. Ze zijn Caritas OCADES te Kaya dankbaar en uiten hun dankbaarheid aan stichting Balemans.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]