Nieuwsbrief Januari 2018

Landbouw is in een land als Burkina Faso niet vanzelfsprekend. Het is er droog, warm, stoffig en er is gebrek aan water. Daarnaast wordt er een deel van het jaar niets verbouwd omdat men afhankelijk is van het korte regenseizoen. Afgelopen jaar heeft het Pater Balemans Fonds (voorheen Stichting Balemans) en OCADES een groenteteeltproject opgezet in het departement Pisilla, ten noordoosten van Kaya.

Bestaanszekerheid door seizoensgroenteteelt

Doel van het project is dat 40 gezinnen een bestaanszekerheid krijgen en het hele jaar door gewassen kunnen telen in plaats van alleen in het regenseizoen.

Het project bestond uit een aantal onderdelen:

  • Het opzetten van Seizoens-groenteteelt tuin van 2 hectare in dit droge gebied
  • De installatie van een molen
  • Onderwijs voor vrouwen die niet kunnen lezen en schrijven
  • Kennisoverdracht aan vrouwen over het zelf verbouwen van groente

Vrouwen voor het eerst naar school

Door dit project zijn 40 gezinnen in staat om in hun eigen levensbehoefte te voorzien. Naast eten levert het ook financiële onafhankelijkheid op. De groep heeft met de hulp van het dorp een schuur gebouwd die functioneert als alfabetiseringscentrum. Een groep van 40 vrouwen kan dankzij de aangeboden opleiding nu lezen en schrijven. Iets dat ze nooit eerder konden.

Geen van deze 40 vrouwen ging ooit naar school. Verder leren zij, ook met behulp van OCADES over het verbouwen van gewassen. Heel bijzonder dat het Pater Balemans Fonds (voorheen Stichting Balemans) hier een bijdrage aan kon leveren. Mede dankzij de steun van de werkgroep ontwikkelingssamenwerking Raalte.

Mooi resultaat

De tuin is er, de vrouwen zijn opgeleid en de besproeiings- en onderhoudsactiviteiten van het gebied zijn voortgezet. Men heeft ook te kampen gehad met tegenslagen zoals een verwoestende insectenaanval en vroegtijdige regenbuien. Gelukkig is men inmiddels begonnen met oogsten van de uien. Een prachtig resultaat! Dit project heeft hoop gegeven voor de toekomst.

De vrouwen van Pisilla bedanken de donateurs van het Pater Balemans Fonds en de inwoners van Salland voor hun solidariteit met hen. Het Pater Balemans Fonds wil graag dit belangrijke werk in Burkina Faso blijven ondersteunen, uw hulp is erg welkom. Dank hier voor!

Met vriendelijke groeten,

Daphne Op den Kamp
Coördinator Pater Balemans Fonds

Overdracht Stichting Balemans Fonds

Op 13 november jl. vond de officiële overdracht plaats van de Stichting Balemans (Pater Balemans Fonds) naar Stichting MIVA. Het voltallige bestuur van de Stichting Balemans was hierbij aanwezig.

Marc Boomaars, voorzitter:

“Stichting Balemans zal verder gaan als een bestemmingsfonds voor de allerarmsten in Burkina Faso. In een veranderde wereld is dit de manier om het werk van Pater Frans Balemans op een goede manier voort te zetten, zodat we de mensen in Burkina Faso blijven helpen.”

[easy-social-share column="yes" columns="1"]