Nieuwsbrief December 2018

Onderwijs voor vrouwen

In Burkina Faso is 52% van de bevolking vrouw. De vrouwen hebben veel last van religieuze gebruiken en regels. De sociale status van een vrouw is echt nog veel lager dan die van een man. Hun rol is beperkt tot voortplanting, opvoeding van de kinderen, huishouden en werk op het platteland. Het gebrek aan scholing (meer dan 92% van de vrouwen is analfabeet) beperkt de mogelijkheden van de vrouw. Daarnaast vinden er vernederende praktijken plaats zoals gedwongen huwelijken en polygamie.

Initiatief vanuit OCADES

OCADES in Kaya zet zich al jaren in voor de meest kwetsbare mensen in Burkina Faso en dus ook voor de vrouwen en meisjes in de regio. Onderwijs is hier heel belangrijk. Daarom start OCADES in 2019 een school speciaal voor meisjes. Op deze school leren zij hoe zij moeten werken in een hotel of restaurant. Vooral de meisjes die nu verblijven in de opvangcentra van OCADES kunnen aan de opleiding beginnen. Gezien hun achtergrond maakt onderwijs echt het verschil voor deze groep meisjes.

Kans op een toekomst

Chantelle is een meisje van 16 jaar dat twee weken geleden binnenkwam bij één van de centra. Toen ze ontdekt werd, bezweek ze van vermoeidheid en moest ze direct in het ziekenhuis worden opgenomen. Nu maakt ze het goed. Haar moeder overleed toen ze twee was en haar vader in 2015. Ouderen in het dorp hadden haar uitgehuwelijkt aan een onbekende man. Op een dag werd ze door de familie van de man meegenomen en naar het dorp waar ze zou moeten trouwen. Daarvandaan vluchtte ze, lopend door het bos. Niet over de grote weg, bang voor ontdekking. Ze heeft minstens 45 kilometer gelopen.

Naar school gaan, kan nog niet omdat er nog geen papieren zijn en ze geen bewijs heeft dat ze over is naar de derde klas. OCADES gaat dit voor haar regelen. Ze kan straks naar de speciale school van OCADES. Zo heeft Chantelle weer kans op een toekomst.

Een waardevol diploma

OCADES heeft het Pater Balemans Fonds gevraagd om bij te dragen aan de school. Op deze school kunnen circa twintig meisjes per jaar worden opgeleid. Doordat OCADES een zeer goede naam heeft in de regio wordt de opleiding ook gecertificeerd. Hierdoor krijgen de meisjes een waardevol diploma waarmee ze een baan kunnen krijgen en voor zichzelf kunnen zorgen.

Tijdens de opleiding kunnen de meisjes ook al werken. Daar zorgt de school ook voor. Omdat de school nu nog in aanbouw is, worden er eerst een klein aantal meisjes opgeleid in de hoofdstad Ouagadougou voor lerares. Zij gaan de meisjes in Kaya opleiden.

Uw bijdrage

Het Pater Balemans fonds wil graag een bijdrage leveren aan dit initiatief van OCADES.

Hartelijk dank voor uw trouwe steun voor de mensen in Burkina Faso in het afgelopen jaar. Wij wensen u een fijne kerstdagen een goed 2019 toe, ook namens OCADES en de andere gesteunde organisaties in Burkina Faso.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]