Nieuwsbrief Augustus 2018

Albinisme in Burkina Faso

In de hoofdstad van Burkina Faso is de organisatie ABIPA actief. ABIPA staat voor l’association Burkinabe pour l’integration des Personnes Albinos. ABIPA zet zich als enige organisatie in Burkina Faso in voor kinderen met Albinisme. Deze organisatie werd in 1999 opgericht door Sanon Fabéré, zelf albino. Hij wilde de organisatie starten om er zeker van te zijn dat de kinderen van nu niet hoeven mee te maken wat hij zelf heeft meegemaakt. Hij heeft het in zijn jeugd niet gemakkelijk gehad.

Albino Fabéré geeft kind met albinisme lesmateriaal

De organisatie van Sanon Fabéré heeft als visie een gemeenschap zonder vooroordelen ten aanzien van mensen met albinisme waarin zij sociaal geïntegreerd zijn en waarin hun rechten worden gerespecteerd. ABIPA biedt bescherming en promoot de rechten van mensen met Albinisme om te komen tot socio-economische en culturele integratie.

Wat albinisme met zich meebrengt

Albinisme komt veel voor in Afrika. In sommige landen meer dan in anderen. Het land met de meeste albino’s is Tanzania. Echter in het dunbevolkte Burkina Faso wonen nog altijd 500 mensen met albinisme. Bij albino’s ontbreekt het pigment melanine, de kleurstof van het huid en haar. Melanine beschermt daarbij tegen huidkanker. Dus weinig van dit pigment, betekent zeer kwetsbaar voor huidkanker. In Burkina Faso, dat dicht bij de evenaar ligt, is dit een groot probleem voor albino’s. ABIPA werkt in geheel Burkina Faso, dus ook in de regio Kaya.

Veel mensen met albinisme bijeen

Naast de huidproblemen, hebben albino’s ook oogproblemen. Sommigen zijn praktisch blind, anderen ervaren pijn bij fel licht. Veel albino kinderen kunnen niet mee komen in de klas, omdat ze het schoolbord en hun lesboeken niet kunnen lezen. Daarom maakt ABIPA voor hen kopieën van de lesboeken met een groter lettertype. “We praten met de leraren, om ze uit te leggen wat albinisme is. Zodat de leraren de kinderen vooraan kunnen zetten, dicht bij het schoolbord. Maar ook alert zijn op pesten en uitsluiting in de klas. Want ze vallen al op door hun witte huid, en dan zitten ze ook nog alleen vooraan in de klas.” aldus Sanon Fabéré.

Op het platteland weten de mensen niet wat dat is: een albino. Als er een albino kind geboren wordt, vinden mensen dat eng. De familie wordt gemeden, de ouders houden hun kind zoveel mogelijk thuis, er ontstaan problemen in de familie zelf.

Een kind met albinisme op school

Ondersteuning vanuit het Pater Balemans fonds

Het Pater Balemans fonds heeft besloten dit jaar ABIPA te ondersteunen in hun belangrijke werk voor deze kwetsbare groep in Burkina Faso. Door deze bijdrage kan de organisatie training aan moeders geven hoe zij voor hun kind moeten zorgen. Ook regelt de organisatie lesmateriaal voor de kinderen, door de slechte ogen hebben wij aangepast lesmateriaal nodig. Ook na de schooltijd is het moeilijk voor de kinderen om een eigen inkomen te verwerven. Daarom geeft ABIPA speciale vak training aan jonge albino’s. Zo leren zij een vak en kunnen ze in hun eigen inkomen voorzien.

Namens de moeders en kinderen in Burkina Faso heel hartelijk dank voor uw trouwe steun. Het Pater Balemans fonds blijft graag bijzondere projecten ondersteunen, dit is mede mogelijk door u.

[easy-social-share column="yes" columns="1"]