Nieuwsbief Juni 2017

Overwinning op sociale ongelijkheid

In de regio Kaya mogen veel vrouwen en jonge meisjes nog steeds niet beslissen over hun leven, vrijheid en toekomst. Dit ondanks de voorlichtingscampagnes die met de steun van organisaties zoals Caritas en OCADES Kaya worden opgezet. Onrechtvaardige beschuldigingen van de oude hekserij en het weigeren van meisjes op school komt hier nog veel voor. Jonge meisjes worden uitgehuwelijkt en ingezet in het huishouden.

Een van de jonge meisjes is Awa Sawadog. Ze is 19 jaar. Ze heeft een tweelingbroer, Raogo. Ze zijn geboren in polygame familie. De vader van Awa heeft 4 vrouwen en meer dan 20 kinderen. Zij wonen in het dorpje Fanka, op 10 km van Kaya. Het gezin leeft uitsluitend van de landbouwproducten die ze telen tijdens het regenseizoen.

Jongens hebben voorrang op onderwijs

Na de lagere school stroomden Awa en Raogo door naar een middelbare opleiding in een privéschool. Het was financieel zeer zwaar voor hun vader om dit te betalen. Na het vierde jaar kon hij dit niet meer opbrengen. Op verzoek van haar vader moet Awa stoppen met de studie zodat haar broer kan studeren. Nog steeds hebben de jongens voorrang op onderwijs.

Awa weigert zich hierbij neer te leggen en neemt contact op met het centrum ‘Consultatie en Oriëntatie’, zodat ook zij een opleiding kan volgen. Dit centrum is een onderdeel van het Bisdom Kaya. Zij helpen gezinnen in moeilijkheden. Hier komt Awa in contact met zuster Marie Louise Sawadogo, verantwoordelijke van het centrum. Dankzij de zuster kan Awa een opleiding tot kapster volgen in Kaya.

Een eigen kapsalon

Awa krijgt, samen met een aantal meisjes, ook morele en geestelijke begeleiding. Ook ontvangt zij soms wat voedselhulp van het centrum. De opleiding duurt 3 jaar. Na het behalen van haar diploma kan ze zelfstandig een kapsalon runnen. Door gebrek aan inkomen is Awa nu nog genoodzaakt om bij een kapper in dienst te werken. Met haar maandelijks loon van ongeveer 15 euro, kan ze alleen in haar basisbehoeften zoals kleding en voedsel voorzien.

Awa voelt zich niet schuldig tegenover haar ouders dat ze toch is blijven studeren. Haar grootste wens is een eigen kapsalon te beginnen, zodat ze haar familie financieel kan helpen. Ze is erg trots dat ze haar kennis kan delen met andere meisjes die in dezelfde situatie zitten.

Awa en haar familie bedanken het centrum van ‘Consultatie en Oriëntatie’ van het bisdom Kaya en OCADES Caritas voor hun inzet voor de kwetsbare meisjes en vrouwen.

Mede door de steun en inzet van OCADES en Caritas kunnen deze meisjes werken aan een betere toekomst. Ook u als donateur van Stichting Balemans heeft hier aan mee gewerkt. Voor een rechtvaardige en vreedzame wereld zonder armoede.

Zonder jullie steun was dit nooit gelukt. Namens Awa hartelijk dank!

Namens Stichting Balemans dank voor uw trouwe steun.

Hartelijke groet,

Abbé Adelphe Rouamba
Ocades Kaya

[easy-social-share column="yes" columns="1"]