Een zelfstandig bestaan voor kwetsbaren in Burkina Faso

In Burkina Faso leven veel ontheemden, wezen, weduwen en mensen met een handicap in armoede. ATY, een organisatie in de provincie Kourwéogo, zorgt dat ook deze kwetsbare mensen kansen krijgen in de samenleving. Door hen te helpen in het ondernemerschap kunnen ook zij geld verdienen en een zelfstandig bestaan opbouwen. Dat kan alleen dankzij uw steun!

Ondernemen als veehouder

De missie van ATY is het creëren van betere omstandigheden voor de meest kwetsbaren in de provincie Kourwéogo. Zij strijden voor gelijkheid, voedselzekerheid, een sociale en solidaire economie, geletterdheid en een beroepsopleiding voor iedereen.
Een van de projecten van ATY leert mensen te ondernemen. In de eerste helft van 2021 gaven zij 30 families een lammetje. Een jaar later geven deze families hun lam door aan een andere familie, die het een jaar later weer doorgeeft. Zo zorgen zij voor kruisbestuiving binnen de kwetsbare groepen in de samenleving.

Op eigen benen

Er namen in 2021 dertig mensen deel aan het project. Vijftien inheemse vluchtelingen, tien weduwen en wezen en vijf mensen met een handicap kregen twee keer zes dagen praktijktraining van een expert. Zij leerden over de verschillende schapen- en geitenrassen en hun kenmerken, het leefgebied van de dieren, hun voeding en hun gezondheid en over schapen- en geitenfokkerij. Ook leerden ze de basispricipes van de landbouw. Tijdens de training kregen zij voer voor de dieren. Daarmee hebben ze een mooie start kunnen maken.

Ambities voor 2022

In 2022 wil ATY opnieuw veertig kwetsbare mensen helpen zelfredzaam te worden door hen op te leiden in geitenfokkerij. Zij krijgen training in foktechnieken, drie geiten en een bok per persoon, voedsel, fokuitrusting en zorg. Geiten staan bekend om hun vruchtbaarheid. De verwachting is dan ook dat de kudde zal verdrievoudigen in één jaar. Zo kunnen zij steeds een deel van hun kudde verkopen.

De veertig deelnemers kunnen straks een eigen inkomen verdienen met hun geitenhouderij. Ze worden zo opgeleid dat zij hun kennis kunnen overdragen in hun gemeenschap. Zo ontstaat er een duurzaam stelsel van veehouderij. Steeds meer kwetsbare mensen kunnen in hun eigen onderhoud voorzien en volwaardig meedoen in de samenleving.

Voor dit initiatief vroeg ATY ondersteuning aan het Pater Balemans Fonds.

ATY en het Pater Balemans fonds zijn blij met alle steun uit Nederland. Dankzij uw bijdrage kunnen we samen dit mooie project realiseren. U maakt het verschil in het leven van de mensen in Burkina Faso. Hartelijk dank hiervoor!

[easy-social-share column="yes" columns="1"]