Het land Burkina Faso

Het land Burkina Faso

Burkina Faso (het voormalige Opper-Volta) ligt in het hart van West-Afrika. Het is een echt Sahelland met weinig groen. Alles is zand. De officiële taal is Frans, maar dit wordt alleen gesproken door de mensen die naar school zijn geweest en dat zijn er echt heel weinig. Slechts 30 procent van de vrouwen kan lezen en schrijven. De anderen hebben hun stammentaal, meestal een dialect van het Mooré, de inlandse taal. In het Mooré betekent “Burkina Faso”:  “Het land van de oprechte mensen”.

Het land is een democratie, maar mede door het analfabetisme en de grote afstanden die vaak te voet moeten worden afgelegd is het aantal stemmers niet al te groot.

Levensverwachting

Er wonen ruim 19 miljoen mensen in dit land dat 7 keer zo groot is als Nederland. Gemiddeld worden de mensen 54 jaar oud, maar 2 van de 10 baby’s halen de 5 jaar niet. De belangrijkste doodsoorzaken zijn malaria, diarree en infectieziekten, in combinatie met ondervoeding. Tegenwoordig is daar Aids bij gekomen. Er is één dokter op 30.000 inwoners (vergelijk met Nederland: één huisarts op 2.350 patiënten).

Inkomsten

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is ongeveer € 550 per jaar. De mensen leven van de landbouw, veeteelt, jacht en visserij. Slechts 3% van de mensen heeft een betaalde baan. Om in hun levensonderhoud te voorzien zijn velen afhankelijk van familieleden die als gastarbeider in andere landen werken, bijvoorbeeld in Ivoorkust. Het is altijd derderangs, onveilig werk en lang niet iedereen komt weer terug.