Activiteiten

Hulp aan allerarmsten

De activiteiten van het Pater Balemans Fonds hebben allen ten doel hulp te bieden aan de allerarmsten van Burkina Faso. Hierbij richten we ons op vijf belangrijke onderwerpen: strijd tegen verwoestijning, voedselzekerheid en basisbehoeften, hulp aan vrouwen en meisjes, medische hulp en pastoraal werk.

Strijd tegen verwoestijning

In Burkina Faso is het heet. Slecht enkele maanden per jaar valt er wat regen, maar het grote merendeel van het jaar is het kurkdroog. Mede hierdoor rukt de woestijn op. Het Pater Balemans Fonds helpt de mensen in hun strijd tegen de oprukkende woestijn. Dit gebeurt door herbebossingsprojecten en voorlichting aan de inwoners over het belang van groen.

Voedselzekerheid en basisbehoeften

Veel projecten die we steunen richten zich op voedselzekerheid en basisbehoeften van de bevolking. Denk hierbij aan het boren van een drinkwaterput. Het aanleggen van groentetuinen en rijstvelden. Maar ook aan de bouw van een graanopslag en graanmolens die het mogelijk maken om een veiligheidsvoorraad aan te leggen.

Hulp aan vrouwen en meisjes

In Burkina Faso worden dagelijks nog vele meisjes gedwongen tot een huwelijk. Het pater Balemans Fonds steunt opvangtehuizen voor meisjes die slachtoffers zijn van een gedwongen huwelijk en geweld. Er wordt voorlichting gegevens aan ouders. Daarnaast steunen we projecten die gericht zijn op alfabetisering van meisjes en vrouwen. Zo kunnen zij zelfstandig voor eigen inkomen zorgen en zijn niet meer afhankelijk van de mannen.

Zang en dans in een basisschool

Medische hulp en onderwijs aan armen

Voor de armste mensen van Burkina Faso is gezondheidszorg en onderwijs onbetaalbaar. Ze zijn toegewezen op hulp van anderen. Met het fonds steunen we projecten die deze allerarmsten helpen. Bijvoorbeeld met medicijnen of hulpmiddelen voor gehandicapten. Daarnaast wordt voor scholing en een beroepsopleiding voor de allerarmsten en gehandicapten gezorgd.

Pastoraal werk

Vroeger richtte de pastorale steun zich vooral op het vertellen over de manier van leven als Christen. Tegenwoordig is de steun met name gericht op de basishulp aan Catechisten zodat zij de bevolking kunnen helpen. Voorbeelden hiervan zijn landbouwmaterialen die gebruikt worden op de landbouwscholen van de Catechisten.