Pater Balemans


Voor het missie- en ontwikkelingswerk in Burkina Faso


Het doel van het Pater Balemans Fonds is hulp bieden aan de allerarmsten van Burkina Faso.

Pater Frans Balemans heeft zijn leven lang gewerkt aan de opbouw van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, door de prediking van de blijde boodschap en hulp aan mensen in Burkina Faso.

Op 6 december 2012 is Frans overleden. Hij was al enkele maanden ernstig ziek en hij heeft zijn einde in alle vertrouwen aan zien komen. In zijn eigen woorden: “Meer dan 50 jaar heb ik verkondigd hoe mooi het zal zijn “aan de andere kant”. Nu het voor mij zover is vertrouw ik daar op. Ik ben er zeer benieuwd naar.” Vanuit de congregatie Witte Paters is een levensloop over het leven van Frans Balemans gepubliceerd.

Zijn werk lokaal voortgezet

Wij zijn dankbaar dat wij Pater Balemans zoveel jaren konden ondersteunen én dat zoveel donateurs ons in staat stellen om zijn mooie werk voort te zetten. Frans heeft alles goed voorbereid. Ocades Kaya en de mensen van Burkina Faso zelf dragen laatste jaren de verantwoordelijkheden. Zo blijven we lokaal de allerarmsten helpen om een beter bestaan op te bouwen.

Het Pater Balemans Fonds is een bestemmingsfonds van Stichting MIVA, alle giften aan het Fonds komen ten goede aan het opbouwwerk in Burkina Faso.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl.